Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/conlib/session.inc on line 138

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/classic-mbh/ftp/conlib/session.inc:138) in /home/classic-mbh/ftp/cms/front_content.php on line 283

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 520

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 526

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 526

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 526

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 526

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 526

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 673
Urządzenia kotłowe parowe
HomePrzedsiebiorstwoSerwisProduktyStrefa klientaKontakt

SZYBKI START


Language


KONTAKT

Artur Radecki
TEL. 056 471 99 79
MOBIL. 051 0130 451
radecki[@]classic-mbh.pl

PRZYPOMINAJĄ SERWIS

LOGIN

Urządzenia kotłowe parowe

Urządzenia kotłowe parowe to zamknięte zbiorniki lub systemy rurowe ogrzewane z zewnątrz, służące do wytwarzania wody lub pary wodnej o temperaturze powyżej 100°C do celów grzewczych lub innych celów produkcyjnych. Możliwości zastosowania urządzeń kotłowych parowych są wielorakie. W normalnych gospodarstwach domowych urządzenia kotłowe parowe w małej formie są używane jako parowe żelazka do prasowania lub oczyszczacze parowe, natomiast w przemyśle są stosowane w dużych rozmiarach, przykładowo w elektrowniach atomowych. Potrzebne ciepło urządzenia kotłowe uzyskują ze spalania paliw ciekłych lub stałych, a także z energii jądrowej, energii słonecznej, wykorzystania ciepła odpadowego lub z ogrzewania elektrycznego.


Urządzenia kotłowe parowe dają się podzielić na różne typy. Trzy najważniejsze formy konstrukcyjne to kotły o dużej pojemności wodnej, kotły wodnorurkowe i szybkie wytwornice pary. Kocioł o dużej pojemności wodnej składa się z walcowego płaszcza i jest on stosowany przy zapotrzebowaniu na małe do średnich wydajności i ciśnień pary. W przypadku kotła wodnorurkowego woda znajduje się w rurkach. Ten rodzaj kotła parowego używany jest do wytwarzania większych wydajności pary. Szybka wytwornica pary jest podobna w swojej budowie do kotła wodnorurkowego. Jest ona wykorzystywana przy małych wydajnościach pary i dla uzyskiwania pary nasyconej. Poza tym należy jeszcze wspomnieć o dwóch formach specjalnych, a mianowicie kotłach do lokomotyw i kotłach ogrzewanych elektrycznie dających niewielką wydajność.


Urządzenia kotłowe parowe magazynują dużą ilość energii i przy użytkowaniu znajdują się pod wysokim ciśnieniem, dlatego też przy nieuwadze lub niefachowej eksploatacji posiadają znaczny potencjał zagrożenia. Stąd też ważne jest to, żeby przed ich uruchomieniem zostały zbadane przez wykwalifikowanych fachowców. Również podczas bieżącej pracy kotłowe urządzenia parowe muszą być nadzorowane przez przeszkolony personel fachowy, co wynika z przepisów bezpieczeństwa pracy, gdyż chodzi tutaj o zagrożone przegrzaniem urządzenia ciśnieniowe. Według ustawodawcy urządzenia kotłowe parowe muszą spełniać ustalone standardy bezpieczeństwa i jako dowód swojej zdolności do pracy otrzymują od producenta znak CE.

Kotły paroweTurbina parowaWytwornica paryKocioł wodnorurkowy