Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/conlib/session.inc on line 138

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/classic-mbh/ftp/conlib/session.inc:138) in /home/classic-mbh/ftp/cms/front_content.php on line 283

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 520

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 526

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 526

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 526

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 526

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 526

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/classic-mbh/ftp/contenido/classes/class.modrewrite.php on line 673
Kocioł wodnorurkowy
HomePrzedsiebiorstwoSerwisProduktyStrefa klientaKontakt

SZYBKI START


Language


KONTAKT

Artur Radecki
TEL. 056 471 99 79
MOBIL. 051 0130 451
radecki[@]classic-mbh.pl

PRZYPOMINAJĄ SERWIS

LOGIN

Kocioł wodnorurkowy

Kocioł wodnorurkowy jest formą konstrukcyjną kotła parowego, w którym woda do podgrzania płynie w rurkach otoczonych przepływającymi gazami spalinowymi. W przeciwieństwie do kotła o dużej pojemności wodnej dającego niewielkie wydajności, kocioł wodnorurkowy jest stosowany wtedy, gdy wymagana jest wyższa wydajność pary. Rurki mają mniejszą średnicę niż płaszcz kotła o dużej pojemności wodnej i stąd dla wytrzymania ciśnienia wewnętrznego wystarczające są istotnie mniejsze grubości ścianek rurek. Kocioł wodnorurkowy przy odpowiednim wyposażeniu może być opalany wszystkimi możliwymi paliwami. Duża przestrzeń parownika, który stanowi część urządzenia jest samonośna, ponieważ ścianki rurek składają się ze zespawanych ze sobą rurek. Pozostała konstrukcja nośna kotła wodnorurkowego składa się w przeważającej części z profili stalowych z fundamentem z betonu lub żelbetu. Ścianki zewnętrzne konstrukcji nośnej są izolowane cieplnie i obłożone blachami ochronnymi. Jako różne typy tego rodzaju kotła parowego wyróżnia się kocioł o obiegu naturalnym, kocioł z przymusowym obiegiem i kocioł przepływowy.

W kotle o obiegu naturalnym woda cyrkuluje w sposób naturalny, podczas gdy woda z kondensatora jest prowadzona tylko przez pompę zasilającą. W przypadku kotła z przymusowym obiegiem cyrkulacja wody jest regulowana pompą obiegową a w kotle przepływowym woda jest pompowana przez system rur w określonym kierunku.

Maksymalne ciśnienie, które może zostać chwilowo uzyskane za pomocą kotła wodnorurkowego wynosi 300 bar przy temperaturze pary wodnej wynoszącej 600°C. Zgodnie z dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych kotły wodnorurkowe mogą być sprzedawane tylko wtedy, gdy producent może wykazać metodę oceny zgodności, że zachowane zostały podstawowe wymagania bezpieczeństwa i dyrektywy przy budowie urządzenia. W przypadku kotła wodnorurkowego, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy, chodzi o urządzenie zagrożone przegrzaniem, które przy bieżącej pracy musi być pod ciągłym nadzorem personelu fachowego. Jako dowód zezwolenia na pracę producent umieszcza na kotle wodnorurkowym znak CE.

Kotły paroweTurbina parowaWytwornica paryKocioł wodnorurkowy